Overheid komt met richtlijnen voor heropening kinderopvang

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed. Op sommige scholen en kinderopvang bestaat onduidelijkheid. De minister voor Onderwijs en de Staatssecretaris van Sociale Zaken vragen scholen en kinderopvangorganisaties dringend om zich bij de herstart te houden aan het volgende. Dit meldt Rijksoverheid.

  • De bso volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Kijk hier voor de uitgangspunten voor de opening van het primair onderwijs. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de bso voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen.
  • Dit is logistiek complex voor de bso, omdat zij kinderen ophalen bij meerdere scholen, en kinderen veelal straks op andere dagen naar de bso gaan dan normaal. 
  • Sommige scholen en kinderopvang hebben hier samen al afspraken over gemaakt, maar helaas is dat nog niet overal het geval. 
  • Scholen en kinderopvang moeten daarom snel met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Neem voldoende tijd voor goed overleg; probeer uiterlijk een week van te voren tot afspraken te komen. Zorg dus dat de onderlinge afspraken uiterlijk een week van tevoren gemaakt zijn. Een gespreksleidraad is te vinden op (onder andere) de website van de PO-Raad.
  • De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de bso kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen. 

Meer informatie over heropening kinderopvang en scholen

Gespreksleidraad voor gesprek tussen scholen en kinderopvang: de website van de PO-Raad.
Informatie over de corona-maatregelen van het kabinet en veelgestelde vragen over onderwijs en kinderopvang: website van de Rijksoverheid.
 
Door: Nationale Zorggids