Normal_baby_slapen

De gehoorscreening voor pasgeborenen wordt per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening sinds 24 maart tijdelijk stopgezet. Pasgeboren kindjes kregen nog wel een hielprik. Dit meldt het RIVM.

Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar hoeft niet binnen dagen of weken na de geboorte te starten. Het is de bedoeling om de kinderen die de screening gemist hebben in de afgelopen periode, alsnog te screenen.

Hervatten gehoorscreening pasgeboren baby's

De belemmeringen voor de gehoorscreening bij pasgeborenen zijn opgelost. De vervolgdiagnostiek en behandeling voor pasgeborenen met een afwijkende uitslag is weer landelijk geborgd. En het is goed mogelijk om de gehoorscreening uit te voeren met inachtneming van de maatregelen tegen het coronavirus.
 
Er is ook een plan opgesteld om pasgeborenen bij wie de gehoorscreening nog niet kon worden uitgevoerd, alsnog te doen. De ouders ontvangen hierover bericht via hun eigen jeugdgezondheidszorgorganisatie.
 
Door: Nationale Zorggids