Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Sinds de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang per 11 mei weer gedeeltelijk zijn geopend, moet 57 procent van de werknemers de opvang met een stuk minder collega’s doen. Dit meldt FNV.

Vanwege ziekte, een familielid dat tot de risicogroep behoort of uit angst om zelf ziek te worden, hebben hun collega’s in de eerste periode na 11 mei verlof opgenomen of zich (preventief) ziek gemeld. Dit blijkt uit een enquête van FNV Zorg & Welzijn die door 1.635 pedagogisch medewerkers is ingevuld. De medewerkers die wel werken, ervaren mede hierdoor én door alle coronamaatregelen een hogere werkdruk (69 procent). Ondanks dat het aantal kinderen dat zij opvangen lager is dan voor de corona-uitbraak.
 

Meer groepshulpen inzetten

"Er is snel meer personeel nodig en kleinere groepen kinderen om dit probleem op te kunnen vangen", zegt Debbie van Leiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "Anders hebben we in Nederland vanaf 8 juni een nog veel groter probleem als de opvang weer volledig open gaat. We krijgen nog meer dan anders signalen over taken en werkzaamheden die de pedagogisch medewerkers moeten verrichten die niets met de kinderen te maken hebben. Zo moeten ze veel meer schoonmaakwerk doen, dubbele administratie bijhouden, en alle kinderen bij het brengen en halen helpen met zaken die normaal gesproken de ouders doen. Het zou al enorm schelen als er meer groepshulpen worden ingezet, voor bijvoorbeeld de licht huishoudelijke werkzaamheden op de groepen. Dat scheelt veel uitval en ziekteverzuim onder de pedagogisch medewerkers." 
 

53 procent voelt zich veilig

Uit de enquête bleek verder dat 90 procent van de werkgevers de coronaprotocollen goed toepast. Desondanks voelt maar 53 procent van de werknemers zich veilig op de werkvloer. Vooral omdat de anderhalve meter afstand tussen collega’s onderling nauwelijks is toe te passen. Maar ook omdat werknemers zich onzeker voelen of kinderen het virus al dan niet kunnen overdragen.  
 

Contracten niet verlengd

Op veel kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn vanaf 16 maart kinderen van ouders uit cruciale beroepen opgevangen. Toch geeft 17 procent aan dat tijdelijke contracten niet zijn verlengd. "Voordat deze crisis uitbrak waren er grote personeelstekorten in de sector. Dan is het onbegrijpelijk dat je medewerkers met een tijdelijk contract in deze onzekere tijd laat gaan", vindt Van Leiden.
 
Door: Nationale Zorggids