Onderzoek naar meerwaarde 13-wekenecho voor zwangere vrouwen

Het LUMC en UMC Utrecht gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van de 13-wekenecho voor zwangere vrouwen. Het RIVM streeft ernaar om in 2021 de 13-wekenecho toe te voegen aan het screeningsprogramma voor zwangere vrouwen. Nu krijgen zwangere vrouwen bij 20 weken een echo om te kijken of het kindje zich goed ontwikkelt. Dit meldt ZonMW.

Het lijkt voor de hand te liggen dat het voor moeder en kind gunstig is om mogelijke aangeboren afwijkingen bij het kindje zo vroeg mogelijk op te sporen. Onderzoekers willen nu kijken of dit voordeel opweegt tegen eventuele nadelen van een vroegere screening. De kans bestaat dat een 13-wekenecho ook (onnodige) angst en zorgen opwekt bij de zwangere vrouw omdat de resultaten nog te onduidelijk zijn. Van aangeboren afwijkingen zijn de eerste tekenen vaak al zichtbaar rond de dertiende week van de zwangerschap maar het is nog onbekend of deze tekenen dan al zo duidelijk zijn dat een afwijking met zekerheid vastgesteld kan worden.

De onderzoekers zullen zich daarom niet alleen richten op de echo zelf - de testeigenschappen en de uitkomsten - maar ook op de ervaringen van zwangere vrouwen en zorgverleners. Ook de voorwaarden voor invoering van de 13-wekenecho in het screeningsprogramma maken deel uit van het onderzoek. 

Screeningsprogramma zwangerschap

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een landelijk consortium van gynaecologen, echoscopisten, methodologen en gezondheidswetenschappers, in nauwe samenwerking met het RIVM. Het onderzoek staat onder leiding van het LUMC en UMC Utrecht en krijgt een subsisie van 900.000 euro van het ZonMw. Het onderzoek zal vier jaar duren. De staatssecretaris van Volksgezondheid zal de bevindingen gebruiken bij het besluit om de 13-wekenecho wel of niet definitief toe te voegen aan het nationaal screeningsprogramma voor zwangere vrouwen.

Door: Nationale Zorggids