All-trans-retinoïnezuur kan ontwikkeling ongeboren kind schaden
Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met all-trans-retinoïnezuur, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. De Gezondheidsraad adviseert om de stof te classificeren als een stof die wordt verondersteld toxisch te zijn voor de menselijke voortplanting. Dit meldt de Gezondheidsraad.

All-trans-retinoïnezuur wordt onder meer gebruikt in therapeutische crèmes voor de behandeling van huidaandoeningen zoals acne en voor de behandeling van sommige vormen van kanker. Mensen die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie, in apotheken of in ziekenhuizen kunnen tijdens hun werk in aanraking komen met all-trans-retinoïnezuur. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt.

De Commissie Classificatie reproductietoxische stoffen van de Gezondheidsraad adviseert daarom om all-trans-retinoïnezuur te classificeren in gevarencategorie 1B: als een stof die wordt verondersteld toxisch te zijn voor de menselijke voortplanting. Voor effecten op de vruchtbaarheid en op of via borstvoeding adviseert de commissie om de stof niet in te delen in een gevarencategorie, omdat daarover onvoldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn.

Door: Nationale Zorggids