Verkouden kinderen te vaak geweigerd

Belangenvereniging Boink vindt dat kinderopvangcentra te veel verkouden kinderen weigeren. De organisatie zegt dat één vijfde van de kinderopvanglocaties een te streng deurbeleid hanteert. De Stichting voor werkende ouders vindt dat de richtlijnen voor deze doelgroep wel iets minder streng kunnen. Dit meldt Trouw. 

Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) geeft aan dat kinderen normaal gesproken vaak verkouden zijn. Het coronavirus is daar bijna nooit de oorzaak van, zegt hij. De organisatie kreeg de afgelopen tijd elke dag tientallen telefoontjes van ouders die thuis zitten met hun verkouden kind omdat het niet naar de opvang mag. Volgens Jellesma gaan pedagogisch medewerkers te angstig om met de maatregelen.

Verkouden kinderen mogen niet naar de kinderopvang

Andere organisaties, zoals Ouders & Onderwijs en de Brancheorganisatie Kinderopvang, wijzen erop dat pedagogisch medewerkers zich gewoon aan de richtlijnen van het RIVM houden. Hierin staat dat verkouden kinderen thuis moeten blijven. Kinderopvangcentra moeten ook rekening houden met alle andere kinderen en in bijna alle gevallen gaat dit prima.

Versoepeling richtlijnen kinderopvang

Boink wil dat er duidelijkere richtlijnen komen voor pedagogisch medewerkers. De Stichting voor werkende ouders roept op om de richtlijnen voor jonge kinderen niet zo streng te houden omdat de kans dat kinderen anderen besmetten heel laag is. Vorige week bleek uit onderzoek van het RIVM dat kinderen een kleine rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. 

Door: Nationale Zorggids