Normal_slapende_baby

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen een week vrij na de geboorte, in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar nadat hun kindje is geboren opnemen, maar ook in één keer. UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70 procent van het dagloon. Hoe vraag je dit aanvullend geboorteverlof aan bij je werkgever?

Voordat je aanvullend geboorteverlof kunt opnemen, moet je wel eerst het geboorteverlof voor partners van één week opnemen.
 

Geboorteverlof van één week voor partners

 
Geboorteverlof voor partners kun je opnemen als je vrouw of partner is bevallen. Dit verlof moet je wel binnen vier weken nadat jullie kindje is geboren opnemen. Dat geldt ook als het kindje eerst nog in het ziekenhuis moet verblijven, het verlof schuift dan niet door.
 
Je mag als partner geboorteverlof opnemen als je met de moeder getrouwd bent, met haar een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont of als je het kind erkent.
 
Je moet je werkgever zo snel mogelijk na de geboorte informeren wanneer je het geboorteverlof opneemt. Dit kan mondelijk of schriftelijk en je werkgever mag dit verlof niet weigeren.
 

Aanvullend geboorteverlof voor partners

 
Aanvullend geboorteverlof kun je aanvragen als je kindje op of na 1 juli 2020 is geboren. Je moet dit verlof minimaal vier weken voordat je het verlof wil laten ingaan aanvragen. Dat kan alleen schriftelijk met een brief of e-mail. 
 
Te laat met verlof aanvragen? Er zijn uitzonderingen mogelijk. Is je kindje bijvoorbeeld te vroeg geboren en kun je daarom het aanvullende verlof niet op tijd aanvragen? Meld het aanvullende verlof dan zo snel mogelijk bij je werkgever.
 

Waaruit bestaat de aanvraag voor aanvullend geboorteverlof

In je brief of e-mail aan je werkgever om het aanvullend geboorteverlof aan te vragen, moet je de volgende zaken opnemen:
 
  • Wanneer je verlof wil opnemen. Je kunt dit laten afhangen van de datum van de bevalling van je partner, het bevallingsverlof van je partner of van je eigen geboorteverlof van één week.
  • Hoeveel hele weken je verlof wil aanvragen (één tot vijf weken).
  • Over hoeveel weken je dit verlof wil uitspreiden. Je kunt bijvoorbeeld één week (vijf werkdagen) verlof opnemen, maar deze vijf werkdagen ook over vijf weken uitspreiden.

Aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden opnemen

U moet het aanvullende geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Anders dan bij de eerste week geboorteverlof mag je werkgever het aanvullend verlof nog wijzigen. Dit mag je werkgever nog doen tot twee weken van te voren. Dat mag echter alleen bij zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Je werkgever kan dan bijvoorbeeld andere dagen of weken voorstellen, alleen in overleg met jou.
 

Werkgever vraagt UWV-uitkering aan

Je werkgever kan namens jou de uitkering voor het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij het UWV. Dit kan vanaf vier weken voor het aanvullend geboorteverlof tot vier weken na de laatste verlofdag. Je werkgever heeft daar de geboortedatum van je kindje voor nodig.
 
Bekijk ook de korte uitlegvideo over het aanvullend geboorteverlof:
 
 
Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid, UWV