'Andere afwijkingen NIPT alleen melden onder voorwaarden'
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen naast de syndromen van Down, Edwards en Patau ook andere afwijkingen worden gevonden. De Gezondheidsraad adviseert om strikte voorwaarden te verbinden aan het rapporteren van deze zogenoemde nevenbevindingen, omdat de betekenis ervan niet altijd duidelijk is. Dit meldt de Gezondheidsraad.

Zwangere vrouwen die een prenatale screening willen laten uitvoeren op de syndromen van Down, Edwards en Patau (trisomie 21, 18 en 13) kunnen in het kader van een wetenschappelijk onderzoek kiezen tussen de combinatietest en de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Vanaf 2023 wordt de NIPT mogelijk opgenomen in het landelijke programma voor prenatale screening

Advies Gezondheidsraad over NIPT

De minister van Volksgezondheid moet hierover nog een besluit nemen en heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het rapporteren van andere afwijkingen die met de NIPT aan het licht kunnen komen. De Gezondheidsraad adviseert om zogenoemde nevenbevindingen alleen te rapporteren als de zwangere vrouw daarvoor kiest. Verder adviseert de raad om alleen die NIPT-uitslagen te rapporteren die – indien bevestigd met vervolgonderzoek - zeker of zeer waarschijnlijk ziekte veroorzaken en die leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij het kind.

Lees hier het advies (of een samenvatting ervan) van de Gezondheidsraad over NIPT

Door: Nationale Zorggids