Normal_tweede_kamer

Op donderdag 20 augustus bespreekt de Tweede Kamer de start van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Onder andere de motie van Kamerlid Leijten over regie voor gedupeerde ouders via een derdengeldenrekening wordt besproken. Dit meldt de Tweede Kamer. 

Tijdens het overleg wordt onder meer de Tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag behandeld. Daarnaast geeft men een reactie op de motie van Renske Leijten over regie voor gedupeerde ouders via een derdengeldenrekening. Ook gaat de Kamer in op het bericht ‘Eerste honderd ouders uitbetaald’ van de Belastingdienst. De vergadering vindt plaats op 20 augustus 2020 van 13.00 tot en met 16.30 uur in de Troelstrazaal.

In de toeslagenaffaire werden ouders door de Belastingdienst onterecht beoordeeld als fraudeur en moesten soms tienduizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. Vanwege de kwestie stapte staatssecretaris Menno Snel van Financiën vorig jaar op. 

Door: Nationale Zorggids