Normal_pexels-shattha-pilabut-135755

Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat de tweedaagse provocatietest voor het vaststellen van een pinda-allergie bij kinderen helemaal niet nodig is. Voor een deel van de kinderen is een bloedtest voldoende om een goede diagnose te stellen en bij het andere deel van de kinderen is de provocatietest slechts een dag nodig. Op een pinda-allergie testen is op deze manier minder belastend voor het kind en minder duur voor de ouders. Dit meldt het UMC Utrecht dat met deze resultaten een verandering in de landelijke richtlijn verwacht. 

Verdenkingen op een pinda-allergie worden altijd in het ziekenhuis getest. Jaarlijks gaat het om bijna 2.500 kinderen die twee dagen lang hierop onderzocht worden. Eerst doen ziekenhuizen een bloedtest en als ze daarin antistoffen tegen de hele ingenomen pinda vinden. Vinden ze antistoffen, dan volgt er een tweedaagse provocatietest waarbij het kind wordt opgenomen.

Placebo-effect uitgeschakeld 

Binnen het nieuwe onderzoek van het UMC Utrecht eet een kind een kruidkoek met daarin een pinda verwerkt in oplopende hoeveelheden, of hij of zij krijgt een kruidkoek zonder pinda (placebo). “Kinderen, ouders, artsen en verpleegkundigen weten niet op welke dag de kruidkoek met pinda gegeven wordt. Op deze dubbelblinde manier van onderzoeken schakelen we het placebo-effect uit en kunnen we heel nauwkeurig vaststellen of er sprake is van een allergie en in welke mate”, zegt onderzoeker Hannah Kansen.

Kans op pinda-allergie

Met name kinderen bij wie uit de bloedtest blijkt dat er geen antistoffen tegen een bepaald pinda-eiwit zijn, hebben genoeg aan een korter onderzoek of bij enkel de bloedtest. De kans dat een kind dan een pinda-allergie heeft is heel klein. “Dit geldt voor ongeveer twintig procent van de kinderen die een bloedtest doen.” Ouders van deze groep kinderen kunnen in een thuisomgeving voorzichtig steeds meer pinda geven. Andersom geldt dat als een bloedtest veel antistoffen laat zien, de kans op een allergie heel groot is. Een dubbelblinde tweedaags onderzoek is dan alsnog niet nodig, maar een dag vol met testen wel om vast te stellen hoe allergisch een kind is.

Pinda op latere leeftijd

Decennialang is gedacht dat een voedselallergie voorkomen kan worden door producten als ei en pinda op latere leeftijd aan jonge kinderen te geven. Het tegendeel blijkt waar te zijn, juist het geven van pinda en ei op zeer jonge leeftijd (bij 4-8 maanden) helpt om een allergie te voorkomen. Daarom hebben diverse ziekenhuis sinds een tijd een speciale pinda- en ei-poli voor zuigelingen. De poli’s zijn voor baby’s met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een allergie, bijvoorbeeld baby’s met ernstig eczeem of die al eerder een ernstige reactie op voeding hebben gehad.

Door: Nationale Zorggids