Normal_rechtenvrije_foto_catharina_ziekenhuis

Verloskundigen van 040verloskunde in Eindhoven en gynaecologen van het Catharina Ziekenhuis gaan nog intensiever samenwerken. Het gezamenlijk spreekuur op de polikliniek met de gynaecoloog in het ziekenhuis wordt uitgebreid met gezamenlijke spreekuren in het eigen verloskundig centrum in Eindhoven. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis. 

Eindhoven. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis.
“Door corona dreigden we zwangere vrouwen met een medisch risico die we eerder samen met 040verloskunde in ons ziekenhuis zagen, uit het oog te verliezen. Zij durfden uit angst voor corona niet meer naar het ziekenhuis te komen of het kon gewoonweg niet door de afschaling van spreekuren. Zij niet naar het ziekenhuis, dan ik naar de verloskundigenpraktijk om die vrouwen te blijven zien”, zo redeneerde gynaecoloog Michelle Westerhuis van het Catharina Ziekenhuis.

Standaard spreekuur op locatie

Die stap is zo goed bevallen dat de gynaecologen en verloskundigen nu standaard eens per maand gezamenlijk spreekuur draaien op locatie. “De juiste zorg op de juiste plek, we richten alle zorg in rondom de zwangere”, zegt Anne-Marie Verhoeven van 040verloskunde.

Vrouwen komen soms te laat in ziekenhuis

Het valt Westerhuis op dat zwangeren soms een drempel ervaren om naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast kiest een steeds groter wordende groep bewust voor begeleiding van de zwangerschap door een verloskundige uit een verloskundigenpraktijk, ook als er extra risicofactoren zijn. Daardoor komen vrouwen pas naar het ziekenhuis als het echt nodig is. En dat is soms aan de late kant, zegt Westerhuis.

Zorginnovatie

De wekelijkse spreekuren blijven bestaan. Dit brengt ook voor verloskundigen en gynaecologen voordelen met zich mee. Het grootste voordeel is dat beginnende problemen bij zwangere vrouwen nog sneller te tackelen zijn. “Deze preventieve multidisciplinaire benadering is de juiste zorginnovatie zoals de overheid dat graag ziet.”

Door: Nationale Zorggids
Foto: Catharina Ziekenhuis