Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

De emotionele kwaliteit van opvang van baby’s is over het algemeen voldoende tot goed, blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. De educatieve kwaliteit ligt wat lager, net als in de rest van de kinderopvang. Er blijkt een verschil te zijn tussen horizontale babygroepen (groepen met kinderen van 0 tot ongeveer 1,5 jaar) en verticale groepen (met kinderen van 0 tot 4 jaar). Zo ligt de emotionele en educatieve kwaliteit hoger in de horizontale groepen. Ook de inrichting van de ruimte, de kwaliteit van het programma en het taalgebruik met kinderen blijkt vaker goed in horizontale groepen. In verticale groepen is de kwaliteit van het materialen- en activiteitenaanbod beter. Dit meldt Veranderingen Kinderopvang. 

Naarmate er meer baby’s in de groep zijn, zijn er minder mogelijkheden voor exploratie en spel voor de oudere kinderen in de groep. Factoren die met name bepalend zijn voor de kwaliteit van babyopvang liggen in de opleiding van pedagogisch medewerkers, werkervaring en (continue) professionalisering.

Handreiking pedagogisch medewerkers

In de aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale zaken en Werkgelegenheid wordt aangegeven dat de onderzoekers een handreiking zullen opstellen waarmee pedagogisch medewerkers concrete suggesties krijgen aangereikt om met name de educatieve kwaliteit van het aanbod beter aan te passen aan de ontwikkelingsbehoeften van baby’s.

Door: Nationale Zorggids