Volgens 20 procent van de moeders maakte professional fout tijdens bevalling

Volgens één op de vijf moeders is tijdens hun eerste bevalling een fout gemaakt door een aanwezige zorgverlener. Ongeveer 90 procent van hen beviel in het ziekenhuis. Fouten die genoemd zijn, gaan onder meer over het niet geven van pijnbestrijding, het wegvallen van de hartslag van de baby en per abuis worden ingeleid. Dit meldt LINDA. op basis van eigen onderzoek onder twaalfduizend lezeressen. 

Gemelde fouten variëren zeer: een vrouw vertelt over een thuisbevalling zonder pijnbestrijding, terwijl zij had gevraagd om te bevallen in het ziekenhuis mét pijnstilling. Bij de bevalling van een andere vrouw viel het hartje van haar zoon weg, omdat tijdens de spoedkeizersnede per abuis het kraantje van de verdoving werd geopend. Nog een vrouw is bijna vier weken voor haar uitgerekende datum ingeleid, omdat zorgverleners onterecht dachten dat ze vruchtwater had gelekt.

Van de 12.000 vrouwen denken 2.600 dat er tijdens hun eerste bevalling een fout is gemaakt. Ruim de helft van deze vrouw mocht natuurlijk bevallen, 523 vrouwen kregen een spoedkeizersnede en 53 vrouwen ondergingen een geplande keizersnede.

Goede band met zorgverlener heel belangrijk

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) erkennen dat er fouten worden gemaakt, maar benadrukken dat een zorgverlener dit nooit met opzet zou doen. Beide organisaties werken er hard aan om de zorg aan zwangeren zo goed mogelijk te maken. “Dit doen we met onze zwangeren en kraamvrouwen, en alle betrokkenen in de geboortezorg.” Wat de KNOV uit eigen onderzoek heeft kunnen opmaken is dat een goede band met de zorgverlener vaker leidt tot een positieve bevallingservaring.

Door: Nationale Zorggids