Normal_portemonnee

Het herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema, schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen in de vierde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. Zoals afgelopen september is aangegeven, zijn eind dit jaar 430 mensen in acute problemen en schrijnende situaties geholpen. Dit meldt Rijksoverheid. 

De 430 ouders die zijn geholpen, komen bovenop de 108 ouders die in juli zijn uitbetaald. Ook hebben 104 ouders een bedrag gekregen op basis van de noodvoorziening en hebben 172 een eerste betaling gekregen.

Meer ouders in aanmerking voor vergoeding

Van Huffelen meldt de Tweede Kamer dat het aantal ouders dat in aanmerking komt voor de vergoeding van 750 euro, wordt uitgebreid. De regeling is bestemd voor alle ouders die zich voor 1 november hebben gemeld voor herstel, inclusief de ouders die al eerder dit jaar compensatie hebben gekregen. Inmiddels hebben ruim 8.600 van hen die vergoeding ontvangen.

De vergoeding wordt nu uitgebreid naar twee andere groepen: ouders bij wie de invordering in maart is stopgezet en ouders die onterecht bericht kregen dat zij níet met CAF-11 vergelijkbaar waren én die zich nog niet hebben aangemeld voor herstel. Dat zijn in totaal zo’n 7.350 mensen. Zij hoeven geen actie te ondernemen en krijgen het geld automatisch uitbetaald, als de Belastingdienst over de juiste gegevens beschikt. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk nog in december.

Uitbreiding naar andere toeslagen

Daarnaast kondigt de staatssecretaris aan dat de bestaande compensatieregeling voor de kinderopvangtoeslag en de Opzet/Grove Schuld (OGS) tegemoetkoming worden uitgebreid naar zowel de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Dit omdat mogelijk ook hier mensen vooringenomen behandeld zijn of onterecht een OGS-stempel kregen. Om hoeveel mensen het hier gaat, is nog niet bekend.

Door: Nationale Zorggids