Normal_moeder_moederschap_baby_geboorteverlof

FNV vindt het een positieve ontwikkeling dat vrouwen meer uren zijn gaan werken en dat meer vrouwen economisch zelfstandig zijn. Tegelijkertijd blijkt dat lager opgeleide vrouwen minder vaak zelfstandig rond kunnen komen, zo is te zien in de Emancipatiemonitor van het CBS. Judy Hoffer, lid dagelijks bestuur FNV: "Dat is zorgelijk, want het is juist van belang dat emancipatie voor iedereen is. Lager opgeleide vrouwen zitten vaker in slecht betaalde flexbanen die moeilijk te combineren zijn met zorgtaken." Dit meldt FNV.

Een ander zorgpunt van FNV is het effect van de coronacrisis op de emancipatie. Uit meer recente cijfers van het Centraal Planbureau (over 2020) bleek dat vrouwen sinds de corona-uitbraak veel minder uren zijn gaan werken dan mannen. Dit kwam ook naar voren in het onderzoek dat vakbond FNV zelf deed in april dit jaar over het combineren van werk- en zorgtaken tijdens corona. Door de tijdelijke sluiting van scholen en kinderdagverblijven bleken vooral vrouwen meer te gaan zorgen. Werkgevers hadden volgens de respondenten ook minder begrip voor mannen die zorg en werk wilden combineren.

Goed stelsel rondom zorg kinderen nodig

Hoffer: "De emancipatiestrijd is nog zeker niet gestreden en vergt dus continue inspanning. Niet alleen in de huiselijke sfeer, maar ook daaromheen. We maken stappen vooruit als het gaat om regelingen rondom geboorte, maar zo lang bijvoorbeeld het geboorteverlof voor partners maar 70 procent wordt doorbetaald, is dit voor veel mensen niet weggelegd."

Om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren, pleit FNV voor een samenhangend stelsel van betaald verlof rondom de geboorte, voor zowel moeder als de partner. Daarnaast moet er een goede basisvoorziening komen van kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar en passende schooltijden.

Ook moet er geïnvesteerd worden in goed werk. Hoffer: "Van kleine snipperbaantjes met flexibele contracten, kan niemand een financieel zelfstandig bestaan opbouwen."

Door: Nationale Zorggids