Normal_portemonnee

Het huidige toeslagenstelsel is onhoudbaar. Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvorderingen en nabetalingen. Een volgend kabinet zal daarom een keuze moeten maken om het stelsel fundamenteel te hervormen. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën aan de Tweede Kamer, aldus Rijksoverheid.

Het complexe stelsel veroorzaakt schrijnende situatie, zoals nu duidelijk is binnen de toeslagenaffaire. “Deze problematiek is binnen het huidige stelsel niet op te lossen. De stap naar een nieuw stelsel is dan ook noodzakelijk”, aldus Van Huffelen.

Alternatieven voor het toeslagenstelsel

De staatssecretaris heeft het rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’ gepresenteerd dat drie scenario’s schetst om het stelsel te hervormen. Het belang van mensen die toeslagen ontvangen, is in deze scenario’s centraal gesteld. Er is bij alle varianten gekeken of ze begrijpelijk zijn, wat mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s zijn dat ze bedragen moeten terugbetalen. Daarnaast is gekeken naar inkomenseffecten en de uitvoerbaarheid. De drie scenario’s zijn: toegankelijke voorzieningen door lagere prijzen, universele inkomensondersteuning of vergaande vereenvoudiging belastingstelsel en toelage per huishouden.

Volgend kabinet

Het rapport is geschreven met het oog op de formatie van een volgend kabinet. Omdat verandering van het toeslagenstelsel zorgvuldig moet en tijd zal vergen, schetst het rapport hoe het stelsel er in 2025 uit kan zien, en hoe in de periode erna. Het is belangrijk om tijdens een langjarige stelselhervorming ook oog te houden voor een goede uitvoering van het bestaande toeslagenstelsel, benadrukt Van Huffelen.

“Dit rapport laat zien dat het mogelijk is om richting een eenvoudiger stelsel te gaan. De vervolgstap is om hierin een keuze te maken. We hebben niet de luxe om niets te doen.”

Door: Nationale Zorggids