Normal_rss_entry-262131

De ondervragingscommissie kijkt nog of, op basis van bijvoorbeeld nieuwe documenten, blijkt dat getuigen gelogen hebben onder ede. "Als uit een verklaring nu iets komt dat iemand enorm heeft zitten jokkebrokken dan zullen we ook de stappen ondernemen, zodat je nog aangifte kunt doen of zoiets", zegt voorzitter Chris van Dam (CDA).

Volgens Van Dam is er vooralsnog geen directe aanleiding om mensen te verdenken van meineed (liegen onder ede, een strafbaar feit). Dat werd op sociale media wel af en toe gesuggereerd, naar aanleiding van nieuwe documenten die het ministerie van Financiën naar buiten bracht. De commissie gaat nog eens zitten om hiernaar te kijken en te onderzoeken wat ze eventueel kan doen tegen mensen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan meineed.

De afgelopen dagen heeft dat departement een hele reeks documenten vrijgegeven die journalisten hadden opgevraagd, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een heel volledig beeld van die memo's en notities heeft de ondervragingscommissie nog niet. Twee weken geleden heeft de commissie gezegd geen documenten meer mee te nemen. "Je kan je staf niet vragen een concept-rapport te schrijven en dan 's nachts nog even checken of alles wel klopt met wat er nu naar buiten is gekomen."

"Het is natuurlijk wel bijzonder onaangenaam om dit mee te maken", zegt Van Dam hierover. "Het is voor ons ook niet helemaal te begrijpen waarom net nu die Wobs naar buiten moeten komen."

Door: ANP