Normal_normal_pasgeboren_geboorte_baby

Vrouwen in Limburg kiezen relatief het vaakst voor een ruggenprik tijdens de bevalling. Het gaat hierbij om de zogenaamde epidurale ruggenprik. Tussen 2015 en 2020 koos ruim 27 procent van de Limburgse vrouwen voor epidurale pijnstilling tijdens hun bevalling. In Friesland is de vraag naar een ruggenprik het laagst: hier koos slechts 13,5 procent van de vrouwen voor de prik. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van Perined, zo meldt Independer. 

Tijdens de bijna 840.000 bevallingen die tussen 2015 en 2020 plaatsvonden in Nederland, koos 20,1 procent van de vrouwen voor een ruggenprik. Dit is een stijging ten opzichte van 2010, toen dit op ongeveer 16 procent lag.

Forse provinciale verschillen

Op provinciaal niveau zijn er grote verschillen wat betreft de keus voor epidurale pijnstilling bij de bevalling. In Limburg is de vraag ernaar met 27,2 procent het grootst. Ook in Noord-Brabant (26,4 procent) en Groningen (21,5 procent) is de vraag relatief groot. Friesland kent met 13,5 procent het laagste percentage vrouwen dat kiest voor een ruggenprik. Ook in Noord-Holland (15,7 procent) is de vraag relatief klein ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Meeste ruggenprikken bij eerste bevalling

Vrouwen die bevallen van hun eerste kind kiezen het vaakst voor de ruggenprik. In 2019 werd hiervoor gekozen tijdens bijna een derde (32,7 procent) van de eerste bevallingen. Een forse stijging ten opzichte van 2010, toen dit nog op 24,1 procent lag. Bij het tweede of het daaropvolgende kind liggen de percentages aanzienlijk lager: slechts 11 procent van de vrouwen koos in 2019 bij een latere bevalling voor een ruggenprik. In 2010 was dit nog 9,0 procent.

Geen eigen risico

De epidurale ruggenprik wordt gezien als de meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling, met geringe kans op complicaties. De prik kan in principe op elk moment tijdens de bevalling worden toegediend. Bas Knopperts van Independer: “De epidurale ruggenprik wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vrouwen die kiezen voor deze pijnstilling betalen hiervoor geen eigen risico. Een ruggenprik kan alleen in het ziekenhuis worden gegeven. Thuisbevalling is dan geen optie meer. In dat geval is het voor de verzekeraar een medisch noodzakelijke bevalling in het ziekenhuis en krijg je niet te maken met de eigen bijdrage voor een ziekenhuisbevalling op eigen verzoek.”

Door: Nationale Zorggids