Normal_rss_entry-264769

Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren in verband met de kinderopvangtoeslagaffaire. "Na een zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden komt het OM niet tot een strafrechtelijke verdenking", laat het OM in een toelichting weten.

De staatssecretarissen van Financiën hebben mei vorig jaar aangifte gedaan tegen de Belastingdienst wegens "een vermoeden van zogeheten knevelarij en beroepsmatige discriminatie". Knevelarij wil zeggen dat een ambtenaar in strijd met de regels geld vordert, ontvangt of niet uitbetaalt omdat dat verschuldigd zou zijn ‘aan enige openbare kas’.

Na de aangifte heeft de Rijksrecherche onder het gezag van het OM een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek uitgevoerd. Daaruit concludeert het OM nu dat er geen reden is tot vervolging. Daarnaast is de Belastingdienst, als onderdeel van de Staat, immuun voor strafrechtelijke vervolging. "Over verwijtbare handelingen die de Staat zijn toe te rekenen, moet verantwoording worden afgelegd in het politieke domein en niet in het strafrecht."

Ernstige financiële en sociale gevolgen

De toeslagenaffaire veroorzaakte veel maatschappelijke beroering. Tal van ouders hebben ernstige financiële en sociale gevolgen ervaren van de fraudeaanpak van de Belastingdienst bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Recent kwam een vernietigend rapport uit over de affaire. De Kamercommissie oordeelde hard over de manier waarop duizenden ouders zijn behandeld die ten onrechte beschuldigd werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. Op meerdere fronten was gefaald, zo bleek. Onder meer bij de Belastingdienst, maar ook de politiek en de rechterlijke macht hadden steken laten vallen.

"Het OM realiseert zich dat deze uitkomst voor de getroffen ouders een teleurstelling kan zijn", staat in de toelichting. "Ouders die zelf aangifte hebben gedaan bij het OM, zouden via een zogeheten ‘artikel 12 Wetboek van Strafvordering-procedure’ de rechter kunnen vragen om alsnog tot vervolging over te gaan."

Door: ANP