Normal_baby_geboorte

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) roept de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op om de integrale bekostiging van de geboortezorg, zoals die is aangekondigd in september 2020, te herzien. Verloskundigen vrezen voor verregaande medicalisering van de geboortezorg. Dit meldt Medisch Contact. 

Vanaf 2028 zou de geboortezorg integraal bekostigd moeten worden, aldus de NZa in een adviesrapport begin september. Ook luidt het advies om het experiment met integrale geboortezorg op te nemen in de reguliere bekostiging voor 2022, zodat regio’s dan direct gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om de zorg integraal te declareren. De KNOV was het er ten tijde van de publicatie van het advies niet mee eens en nu nog steeds niet.

Juiste zorg op de juiste plek

Verloskundigen denken dat de geplande integrale bekostiging leidt tot meer medicalisering, terwijl er juist meer ruimte moet zijn voor preventieve zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Deze insteek ontbreekt in het advies van de NZa. De KNOV schrijft dat het advies ernaar neigt dat ziekenhuizen de regie zullen nemen en de geboortezorg zo gaan organiseren dat het niet in het belang is van goede zorg. “Dit zou de samenwerking in de keten zelfs doen verslechteren”, schrijft de organisatie in een brief aan minister Tamara van Ark voor Medische Zorg.

Door: Nationale Zorggids