Normal_vaccineren_inenten_baby

De deelname van pasgeborenen aan de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. De opkomst van meisjes geboren in 2007 bij de heerste HPV-vaccinatie is met 64 procent iets lager dan vorig jaar voor meisjes geboren in 2006 (72 procent). Dit meldt RIVM. 

De voorlopige cijfers voor de BMR- en DKTP-vaccinatie betreffen kinderen geboren in de periode november 2017 tot en met oktober 2018. Zij kregen de vaccinatie aangeboden vóór maart 2020 en deze voorlopige cijfers betreffen daarom de pre-corona-situatie.

Tijdens corona

Voor de HPV-cijfers geldt dat de situatie tijdens corona plaatsvond. Vanwege corona werd deze vaccinatie voor meisjes geboren in 2007 namelijk uitgesteld naar het najaar van 2020. Afhankelijk van de toen geldende coronamaatregelen hebben jeugdgezondheidszorgorganisaties de groepsvaccinatie vervangen voor (semi-)individuele vaccinaties.

“Op basis van de voorlopige opkomstcijfers van het RIVM concludeer ik dat de positieve ontwikkeling van de vaccinatiegraad voor pasgeborenen zich lijkt te hebben doorgezet en gezien de invloed van Covid-19 op de HPV-vaccinatie ervaar ik dit voorlopige opkomstcijfer als positief”, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. “Ik hecht eraan te benadrukken dat de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma vrijwel volledig zijn doorgegaan ten tijde van de coronapandemie, al dan niet anders georganiseerd of iets uitgesteld. Dit is een grote prestatie waar de jeugdgezondheidszorg trots op mag zijn.”

Door: Nationale Zorggids