Normal_rss_entry-270072

De slachtoffers van de toeslagenaffaire kregen ten onrechte geen subsidie voor rechtsbijstand, stelt de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Dit zou gebeurd zijn op basis van de zogenoemde zelfredzaamheidstoets, waarbij de overheid ervan uitgaat dat de burger zelf zijn problemen kan oplossen. Maar volgens VSAN lijkt het beleid van de overheid erop gericht om het aantal rechtszaken en de vergoedingen voor sociale advocatuur bewust ter verminderen.

De vereniging pleit daarom voor een onafhankelijk onderzoek naar het beleid. "Als blijkt dat de zelfredzaamheidstoets doelbewust is ingezet om rechtzoekenden weg te houden van rechtsbijstand, dan is het rapport 'Ongekend Onrecht' nog niet volledig en zal er nog een extra hoofdstuk aan moeten worden toegevoegd", aldus VSAN.

De vereniging spreekt van "een systeem dat ongekend oneerlijk en hardvochtig" is. "Veel burgers voelen zich onmachtig in een conflict met de overheid en het vertrouwen in de rechtsstaat neemt hierdoor af", stelt VSAN.
 

Door: ANP