Eerste Verloskundig Samenwerkingsverband neemt ZwApp+ in gebruik

Jaarlijks worden er zo’n 160.000 tot 210.000 baby’s geboren. In periodes van zwangerschap willen vrouwen graaf veel informatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Daarom is ZwApp+ ontwikkeld. Een mobiele app met allerlei medische en niet-medische informatie op het juiste moment van de zwangerschap. Vrijdag 19 februari neemt Verloskundig Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid de app als eerste in gebruik. Dit meldt Synappz Digital Healthcare. 

Via ZwApp+ ontvangen zwangere vrouwen dagelijks berichten met belangrijke informatie op het juiste moment van hun zwangerschap. Hierdoor worden de aanstaande ouders goed geïnformeerd over en voorbereid op de zwangerschap en bevalling. Ook kunnen ze zelf veel informatie opzoeken in de bibliotheek.
Daarnaast kunnen zwangeren in de app een digitaal dagboek bijhouden wat hun bloeddruk en gewicht is, hoe ze zich voelen, notities en foto’s maken, en in een geboorteplan vastleggen hoe ze graag willen bevallen.

Deskundige informatie uit de regio

Het is belangrijk dat iedere gebruiker een vragenlijst van ZwApp+ invult. De uitkomst hiervan bepaalt welke medische informatie op welk moment van de zwangerschap voor de gebruiker van belang is. Die vragenlijst kan ook meteen besproken worden tijdens het bezoek aan een verloskundige of gynaecoloog. Omdat de medische informatie is samengesteld en gecontroleerd door verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties en andere experts uit de regio, sluit de informatie goed aan op de praktijk. Zij zullen vrouwen dan ook regelmatig verwijzen naar de app om zelf informatie op te zoeken of nog eens door te lezen.

Het gebruik van de app is gratis voor de zwangere vrouwen. De zorgverleners in de regio betalen ervoor, omdat zij het belangrijk vinden dat vrouwen tijdens hun zwangerschap en kraamzorgtijd goed en deskundig worden geïnformeerd. De verwachting is dat ZwApp+ ook door andere Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSVs) in Nederland gebruikt gaat worden.

Voorbereid ouderschap in Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid is ZwApp+ onderdeel van het internationale project PATH en bedoeld om aanstaande en kersverse ouders te helpen zich voor te bereiden op het krijgen van een kind en op de opvoeding van het kind vanaf de geboorte. Vanuit die ambitie is ZwApp+ de eerste van een serie apps voor aanstaande ouders. Binnenkort volgt ook een app voor de afdeling neonatologie, en daarna volgen preconceptie, nazorg (eerste 1000 dagen) en een app voor ouders die een kind bij geboorte hebben verloren.

Door: Nationale Zorggids
Foto: 
Synappz Digital Healthcare