Normal_zwangerschapstest

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over abortussen, kinderopvang, zwangerschappen, ouderschap en meer. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen op het gebied van zwangerschap, ouderschap en alles eromheen.

CDA

 • Verruimde kindregelingen en extra ondersteuning voor jonge ouders in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor één van de ouders
 • Meer kinderopvang
 • Betere (financiële) faciliteiten om de combinatie van werk, zorg voor het gezin en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden

ChristenUnie

 • Effectieve campagnes gericht op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen
 • Tienermoeders krijgen hulp bij huisvesting, financiën, het voortzetten van de opleiding en hulp bij het opvoeden van hun kind
 • Alle vormen van anticonceptie komen terug in het basispakket
 • Abortus hoort niet thuis in de huisartsenpraktijk, omdat dit de handeling te veel in het ‘normale medische’ trekt
 • Het bedenktermijn voor een abortus blijft van belang
 • Als er al een wettelijke maximumgrens voor abortus zou moeten komen, dan pleit ChristenUnie voor een lagere wekengrens

D66

 • ·Gratis kinderopvang
 • Langer partnerverlof: van zes naar tien weken, tegen 70 procent loondoorbetaling
 • Strenger handhaven op zwangerschapsdiscriminatie

GroenLinks

 • Abortus gaat uit het Wetboek van Strafrecht
 • De verplichte bedenktijd voor abortus wordt afgeschaft
 • Anticonceptie komt terug in het basispakket
 • Abortuspil komt beschikbaar bij de huisarts
 • Menstruatieproducten worden gratis aangeboden op scholen en in overheidsgebouwen
 • Partners krijgen recht op drie weken betaald geboorteverlof en zeven weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald

PvdA

 • Drie maanden betaald ouderschapsverlof
 • Abortuspil komt beschikbaar bij de huisarts
 • Abortus verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht
 • Gratis kinderopvang dat een einde maakt aan de omstreden kinderopvangtoeslag

Partij voor de Dieren

 • Vergoeding voor anticonceptie komt voor alle leeftijden terug in het basispakket
 • De overheid komt met een campagne om het geven van borstvoeding te stimuleren

SGP

 • Voor kinderen tot de leeftijd van één jaar moet er in het beginsel geen recht bestaan op kinderopvangtoeslag
 • Commercieel draagmoederschap is niet gewenst, omdat het krijgen van kinderen nooit een
 • Toereikende tarieven voor kraamzorgaanbieders
 • Een bevalling in een kraamzorghotel of ziekenhuis zonder medische indicatie blijft betaalbaar
 • Huidige Abortuswet wordt afgeschaft
 • De 24-wekengrens voor het toestaan van abortussen is achterhaald en moet naar beneden worden bijgesteld
 • Abortusklinieken mogen geen overheidssubsidie meer ontvangen
 • Abortusklinieken mogen geen abortus uitvoeren als er vermoedelijk sprake is van druk of dwang
 • Prenatale screenings op bijvoorbeeld het syndroom van Down mogen pas na afloop van de abortustermijn plaatsvinden
 • Het blijft verboden om de abortuspil te verstrekken buiten de abortuskliniek

SP

 • De kinderopvang wordt vier dagen in de week gratis

VVD

 • Kinderopvangcentra mogen ongevaccineerde kinderen weigeren wanneer er een ongecontroleerde spreiding van infectieziektes dreigt
 • Het belang van vaccineren bij nieuwe ouders komt extra onder de aandacht
 • Gelijke behandeling van lesbische of alleenstaande vrouwen bij ivf- of KID-behandelingen
 • De 13-wekenecho wordt het belangrijkste meetmoment om structurele afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen
 • Het beraadtermijn voor abortus wordt geschrapt
 • De abortuspil komt beschikbaar bij de huisarts

50PLUS, Forum voor Democratie, DENK, PVV hebben geen standpunten over de kraam- en geboortezorg.
Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.

Door: Nationale Zorggids