Normal_baby_pasgeboren_geboorte

Het aantal mensen dat in het eerste kwartaal overleed was in 2021 groter dan in 2020. Vooral tijdens de tweede coronagolf in januari was de sterfte relatief hoog en overleden meer mensen dan verwacht. Daarna nam het sterfgevallen af, vooral onder 80-plussers. Tegelijk werden in februari en maart van dit jaar meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren. Dit meldt het CBS. 

Net als in het eerste kwartaal van 2020 was de sterfte 2.800 groter dan het aantal geboorten.

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 12.800 inwoners gegroeid, 2.700 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de bevolkingsgroei door buitenlandse migratie was lager. In de eerste drie maanden van 2021 schreven zich 48.200 immigranten in bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast verhuisden 32.500 emigranten naar het buitenland. Per saldo kwamen er daardoor 15.600 inwoners bij door buitenlandse migratie. Vorig jaar waren dat er nog ruim 18.000.

Door: Nationale Zorggids