Normal_rss_entry-280767

Ruim 4.000 gedupeerden in de affaire rond de kinderopvangtoeslag komen wel in aanmerking voor de beloofde 30.000 euro compensatie, maar krijgen dat geld niet voor de deadline van 1 mei. Bij sommigen komt dat door een fout in de uitvoering, anderen konden niet op tijd telefonisch worden bereikt, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën.

Een vernietigend onderzoeksrapport over het toeslagenschandaal en de stroeve afhandeling daarvan, was eind vorig jaar aanleiding om alle gedupeerden alvast 30.000 euro te geven. Wie recht heeft op meer schadevergoeding krijgt die later alsnog. Mensen die minder zouden moeten krijgen, hoeven niets terug te betalen.

Gedupeerden die zich voor 15 februari aanmeldden voor de regeling, zouden na een 'lichte toets' het geld voor 1 mei uitbetaald krijgen. In totaal hebben zich een kleine 26.000 mensen voor die datum gemeld, van wie er bijna 15.500 in aanmerking bleken te komen. Ruim 11.000 ouders kregen het geld op tijd overgemaakt. Ouders bij wie dat niet lukte, krijgen het op 12 mei gestort.

Behoorlijk complex

Bij zo'n 9500 aanvragers heeft de organisatie die de hersteloperatie uitvoert geen reden gevonden om de 30.000 euro uit te betalen. Het gaat dan om mensen die helemaal geen kinderopvangtoeslag hebben ontvangen, of bij wie terecht toeslagen zijn teruggevorderd, bijvoorbeeld omdat zij in een jaar meer hadden verdiend dan vooraf was opgegeven.

Van Huffelen wijst erop dat het toeslagensysteem "behoorlijk complex" is. "Het komt nog steeds voor dat mensen aan het einde van het jaar een bedrag moeten terugbetalen. Dat kan gaan om forse bedragen. Ik kan me goed voorstellen dat je je dan toch gemeld hebt bij ons." Anderen meldden zich met problemen met de huur- of zorgtoeslag. Daar komt volgens de staatssecretaris een aparte regeling voor.

Niks definitief

Geen enkele afwijzing is nog definitief. Iedereen die nu niet in aanmerking lijkt te komen voor de regeling, krijgt daarover een brief. Daarin staat dat hun zaak omwille van de zorgvuldigheid nog volledig wordt beoordeeld.

Na 15 februari hebben nog ruim 10.000 ouders zich gemeld voor de compensatieregeling. Ook bij deze mensen wordt met een lichte toets bekeken of zij in aanmerking komen. Als dat zo is, krijgen zij de 30.000 euro binnen zes maanden na hun aanvraag uitbetaald.

Door: ANP