Normal_baby

Het RS-virus veroorzaakt een (ernstige) luchtweginfectie bij met name jonge kinderen zorgt normaal gesproken vooral in de winter voor veel ziekenhuisopnames. Sinds de invoering van de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is dit nauwelijks het geval geweest. Recent onderzoek van het Nivel en het RIVM toont aan dat naar verwachting een RS-virusepidemie in de komende winter omvangrijker zal zijn dan normaal, maar dat een RS-virusepidemie ook heel goed buiten het gebruikelijke winterseizoen, bijvoorbeeld in de zomer, kan optreden. Met recente berichtgeving over uitbraken in zuidwest Nederland, lijkt dit laatste scenario werkelijkheid te worden. De epidemische grens is echter nog niet bereikt. Dit meldt Nivel. 

De sluiting van de scholen lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het remmen en verspreiden van het RS-virus afgelopen winter. In landen war er sinds de coronapandemie een verlate RS-virusepidemie is vastgesteld (in de lente of zomer), zoals Frankrijk, IJsland, Australië en Zuid-Afrika, waren de basisscholen en kinderopvang geopend vlak voor en tijdens de RSV-epidemie. Sluiting van de scholen lijkt hierom een belangrijke rol te spelen in remming van de verspreiding van het virus.

Toename patiënten 

Sinds in Nederland de basisscholen en kinderopvang weer geopend zijn, neemt het aantal patiënten met een RS-virusinfectie vanaf april iets toe. De laatste twee weken is de toename groter, 14 patiënten per week. Bij 21 patiënten is er sprake van een epidemie. Naar verwachting zal de uitbraak niet zo groot zijn als in de winterperiodes, dankzij de naderende schoolvakanties.

Geen immuniteit

Normaal gesproken heeft 60 tot 70 procent van de kinderen onder de 1 jaar en bijna alle kinderen onder de 2 jaar een RS-virusinfectie doorgemaakt. Doordat er weinig RS-virus was het afgelopen jaar, is de groep jonge kinderen zonder immuniteit tegen het RS-virus gegroeid en zal de omvang van de epidemie groter zijn. De verwachting is echter wel dat de schoolvakantie het aantal virusinfecties kan remmen.


Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/onderzoek-voorspelt-mogelijke-rs-virusuitbraak-deze-zomer-momenteel-al-toename-zichtbaar-het, geraadpleegd op 21-06-2021
Door: Nationale Zorggids