Normal_baby_geboorte

60 procent van de vrouwen die in de afgelopen twee jaar zijn bevallen, vond hun bevalling lichamelijk zwaar of zelfs heel zwaar. 32 procent ervoer de bevalling als niet zo zwaar en 8 procent vond het helemaal geen lichamelijk zware ervaring. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Ouders van Nu die 10.000 vrouwen ondervroegen, meldt EenVandaag. 

Van de vrouwen die in een ziekenhuis, een geboortecentrum of geboortehotel bevielen, vond slechts 38 procent het zwaar. Een thuisbevalling roept echter een nog veel positievere ervaring op: de meeste vrouwen die thuis hun kindje kregen, vonden het lichamelijk niet lastig. Verloskundige Anna Seijmonsbergen ziet dit als het juiste signaal om de keuzevrijheid om thuis te kunnen bevallen, te behouden.

Een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak, blijkt het meest gepaard te gaan met een negatieve ervaring. Maar ook veel vrouwen die er zelf voor kozen hun kindje in het ziekenhuis te krijgen, vonden de bevalling lichamelijk zwaar. “Je ziet ook uit het onderzoek dat vrouwen die medisch bevallen minder begeleiding krijgen. Daar is minder vaak een zorgverlener continu aanwezig en minder vaak een-op-een-zorg”, zegt Seijmonsbergen.

Continue begeleiding

Door vrouwen continu te begeleiden en ze bijvoorbeeld te masseren en helpen ontspannen, hebben ze een betere ervaring. Ook helpt het als de verloskundige op de achtergrond aanwezig is, als daar behoefte aan is. Vrouwen die continu begeleid worden, in welke vorm dan ook, voelen zich vaker gehoord en hebben minder vaak pijnstilling nodig, minder vaak een keizersnede nodig en ook vacuümbevallingen komen bij deze groep vrouwen minder vaak voor.