Normal_rss_entry-302510

In een paginagrote advertentie in Trouw roepen 33 maatschappelijke organisaties het kabinet op om het huidige financieringssysteem van kinderopvang op de schop te gooien. Het stelsel is foutgevoelig en complex en zou zo snel mogelijk aangepast moeten worden zodat de toeslagenaffaire nooit meer kan gebeuren.

Die oproep doen onder meer Jeugdzorg Nederland, de Algemene Vereniging Schoolleiders, FNV, CNV, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jantje Beton en NOC*NSF.

Op dezelfde voet doorgaan is onacceptabel 

"Op dezelfde voet verder gaan terwijl tienduizenden slachtoffers nog steeds diep in de problemen zitten, is onacceptabel", staat in de advertentie. De organisaties pleiten voor gratis kinderopvang voor alle kinderen. Het afschaffen van de kinderopvangtoeslag zou prioriteit moeten krijgen. "Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om het huidige financieringssysteem van kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen."

Door: ANP