152 ouders toeslagenaffaire eisen vervolging Belastingdienst

Namens een groep van 152 gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire vraagt advocaat Vasco Groeneveld het gerechtshof in Den Haag woensdag om de Belastingdienst alsnog te laten vervolgen. In januari besloot het Openbaar Ministerie daarvan af te zien.

Groeneveld nam woensdag op verzoek van het hof vijf gedupeerden mee naar de behandeling van de zogeheten artikel 12-procedure. Zij mochten daar tijdens de besloten zitting ook hun verhaal doen. Aan de hand daarvan zal het hof beslissen hoe de klacht van de overige 147 ouders zal worden afgehandeld. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak volgt over het wel of niet vervolgen van de Belastingdienst.

Volgens advocaat Groeneveld moet de Belastingdienst worden vervolgd voor knevelarij, misbruik van gezag, beroepsmatige discriminatie en lasterlijke aanklacht. Knevelarij wil zeggen dat een ambtenaar in strijd met de regels geld vordert, ontvangt of niet uitbetaalt omdat dat verschuldigd zou zijn "aan enige openbare kas".

Na een aangifte van de staatssecretarissen van Financiën tegen de Belastingdienst, vorig jaar mei, deed de Rijksrecherche een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek. Het OM concludeerde op basis daarvan dat er geen reden is tot vervolging. Daarnaast is de Belastingdienst, als onderdeel van de Staat, immuun voor strafrechtelijke vervolging, aldus justitie. Over verwijtbare handelingen die de staat zijn toe te rekenen moet verantwoording worden afgelegd in het politieke domein en niet in het strafrecht, oordeelde het OM.

Na het besluit van het OM zijn meerdere gedupeerden een klachtprocedure begonnen. Wat Groeneveld betreft moet de Belastingdienst als geheel worden vervolgd, maar daarnaast ook leidinggevenden en medewerkers. Het hof kan na beoordeling van de klacht het OM bevelen alsnog tot vervolging over te gaan.