Normal_rss_entry-309950

Advocaat Vasco Groeneveld, die een grote groep gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire bijstaat, juicht het toe dat de Belastingdienst een boete krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij verwacht niet dat het grote gevolgen heeft voor zijn zaak tegen de Belastingdienst.

Groeneveld heeft vorige maand namens 152 gedupeerden het gerechtshof in Den Haag gevraagd om de Belastingdienst alsnog te laten vervolgen, nadat het Openbaar Ministerie daar eerder van had afgezien. Het OM zag daar namelijk na een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek door de Rijksrecherche geen reden toe.

De boete van 2,75 miljoen euro die de AP nu oplegt, is omdat de Belastingdienst "op onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze" de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag heeft verwerkt. Ook Groeneveld wil dat de Belastingdienst onder andere bestraft wordt vanwege beroepsmatige discriminatie.

Aanmoediging

"Maar discriminatie is niet het hoofdonderdeel" van de zogeheten artikel 12-procedure, die de advocaat heeft aangespannen. Dat is namelijk knevelarij, hetgeen inhoudt dat een ambtenaar in strijd met de regels geld vordert, ontvangt of niet uitbetaalt omdat dat verschuldigd zou zijn "aan enige openbare kas".

Mogelijk kan het hof nu oordelen dat voor "het discriminatiedossier" geen straf meer nodig is, legt Groeneveld uit. Maar aan de andere kant, zo beredeneert hij, is dit besluit van de AP mogelijk juist een aanmoediging dat ook op de andere punten, zoals knevelarij, een oordeel moet komen.

Het streven van het hof is voor het einde van het jaar een uitspraak te doen over het wel of niet vervolgen van de Belastingdienst.

Door:  ANP