Normal_zwangerschapstest

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2020 afgenomen. In totaal werden er 31.364 abortussen uitgevoerd, 869 minder dan in 2019. Het is volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aannemelijk dat de coronacrisis en bijbehorende reisbeperkingen van invloed zijn geweest op onder meer het aantal zwangerschapsafbrekingen bij niet in Nederland woonachtige vrouwen. Zo vonden in deze groep vrouwen 2.818 abortussen plaats. Dat zijn er 453 minder dan in 2019. Dit meldt IGJ. 

De afname van het aantal zwangerschapsafbrekingen is ook terug te zien in relatieve cijfers. Doordat het aantal afbrekingen per 1.000 in Nederland wonende vrouwen van 15 tot 45 jaar afnam, daalde het abortuscijfer van 9,1 in 2019 naar 8,9 in 2020. Ook het aantal abortussen per 1.000 levendgeborenen (de abortusratio) nam iets af ten opzichte van 2019, maar is hoger dan in 2018 en de jaren daarvoor. Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners daalt sinds 2002. In 2019 stagneerde deze daling, maar in 2020 zette de daling door: van 2.653 naar 2.355.

Toegankelijkheid abortuszorg

De inspectie heeft daarnaast, gezien de coronacrisis, verschillende keren getoetst of de toegankelijkheid en continuïteit van de abortushulpverlening stand hield. Dankzij de betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers uit de sector, uitbreiding van openingstijden in de abortusklinieken en de inzet van digitale communicatiemiddelen is abortuszorg het hele jaar beschikbaar gebleven.

Door: Nationale Zorggids