Normal_baby_geboorte

Om het voor kinderen mogelijk te maken om de achternamen van beide ouders te dragen, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend die dit regelt. De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 2020 blijkt dat 32 procent van de mensen vindt dat het mogelijk moet worden dat ouders hun kinderen de namen van beide ouders meegeven. Die keuze wordt mogelijk als deze wetswijziging door het parlement wordt goedgekeurd. Ouders kunnen dan een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin dat op of na de datum van inwerkingtreding van de wet wordt geboren. Die keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Bijzonderheden

Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes, wordt deze naam als een enkelvoudige achternaam gezien. Mochten zij dat willen, kunnen ook zij hun kind dus een dubbele achternaam meegeven, zoals Van Bergen Henegouwen De Boer.

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal. In deze gevallen geldt deze keuze niet vanzelf bij elk volgend kind in het gezin.

Meerdere nationaliteiten 

Een dubbele achternaam sluit ook beter aan bij mensen die vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land. Soms is zelfs een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen. Dat is straks niet meer nodig.

Door: Nationale Zorggids