Normal_dossier

Het ‘Model interne klachtenregeling kinderopvang’ is vernieuwd. De sectorpartijen vonden dat het na drie jaar tijd was voor vernieuwing. Het model is nu duidelijker voor ouders, oudercommissies en kinderopvangorganisaties vanwege het aangepaste taalgebruik. En het model sluit nu ook beter aan bij de eisen van de Wet kinderopvang. Dit meldt Kinderopvangtotaal. 

Het is voor kinderopvangorganisaties verplicht om een klachtenregeling te hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht op de regeling. Een vernieuwd model interne klachtenregeling gastouderopvang volgt later nog.

Handreiking

In de eerste maanden van 2022 volgt een handreiking met tips en uitleg om organisaties te helpen met het maken van hun eigen interne klachtenregeling

Door: Nationale Zorggids