Normal_zwanger_zwangerschap_1

Gemeenten boden in 2021 meer activiteiten zoals Nu Niet Zwanger en Voorzorg om kinderen een goede start te geven in het leven. De professionals binnen en rondom deze activiteiten werken bovendien steeds meer samen. In 2018 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid het actieprogramma Kansrijke Start om ouders voor, tijdens en na de zwangerschap te helpen en om kinderen een goede start te geven. Kansrijke Start richt zich vooral op ouders en kinderen in een kwetsbare situatie. Dit meldt het RIVM. 

Organisaties werken steeds meer samen om een kansrijke start voor kinderen te realiseren. In 2021 ontving 51 van de 273 gemeenten geld om een ‘lokale coalitie’ te vormen. In 2020 was dat nog 21 procent. Een lokale coalitie bestaat uit gemeenten en partijen uit het medische en sociale domein, die afspraken maken om de zorg en ondersteuning rondom de eerste 1000 dagen te verbeteren.

Onderlinge relaties verbeterd

Uit de interviews met betrokken partijen blijkt dat onderlinge relaties zijn verbeterd. Er wordt samengewerkt tussen verschillende domeinen, organisaties en individuele zorgverleners. De mogelijkheid om van en met elkaar te leren is daarbij een belangrijke factor. Ook wordt aangegeven dat deze ontwikkelingen zonder het programma niet hadden plaatsgevonden.

Meer activiteiten aangeboden

Uit het onderzoek blijkt verder dat per gemeente meer activiteiten aangeboden worden dan in 2020. Zo was het programma Nu Niet Zwanger in de helft van de gemeenten actief (in 2020 in een op de drie). VoorZorg wordt nu in 43 procent van de gemeenten aangeboden, in 2020 was dit nog 37 procent.

Knelpunten voor de toekomst

Betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgorganisaties, zien wel een aantal knelpunten. Zo is onduidelijk hoe de lokale samenwerkingen en activiteiten in de toekomst  betaald gaan worden en moet er worden nagedacht over hoe de samenwerking in de toekomst behouden blijft. Ouders zijn nog te weinig betrokken  bij de activiteiten. Daarnaast vinden betrokken partijen het belangrijk om de gevolgen op de gezondheid voor langere tijd te blijven meten. Het kost namelijk tijd om duidelijke resultaten van de acties te zien.

Door: Nationale Zorggids