Nieuw boek toont urgentie van werken aan gezonde generaties

De coronacrisis heeft de noodzaak van preventie blootgelegd. Lang was preventie een pleidooi voor de lange termijn, maar door de crisis werd de urgentie groter en bleken grote voorheen onmogelijk geachte veranderingen toch mogelijk. Daarmee biedt de pandemie naast veel ellende ook een kans om veranderingen te bewerkstelligen die de gezondheid, duurzaamheid en kansengelijkheid verbetert: door te investeren in een goede start van elk kind. Dat is de kernboodschap van het nieuwe boek Gelijk goed beginnen van Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid. 

Het boek, dat vandaag is verschenen, is de opvolger van De eerste 1000 dagen en is een wetenschappelijke onderbouwde leidraad die weergeeft wat elk kind nodig heeft voor een goede start en hoe wij daar als maatschappij, van werkgevers tot woningcorporaties, en van vrijwilligers tot verzekeraars, voor kunnen zorgen. In het jaar dat door het Europees Parlement is uitgeroepen tot ‘het jaar van de jeugd’, deelt Tessa Roseboom haar inzichten over waarom, wat en hoe iedereen kan bijdragen aan de goede start van elk kind, en welke winst dat de maatschappij oplevert.

In de eerste 1000 dagen van het leven - van conceptie tot 2 jarige leeftijd- worden de meeste mijlpalen behaald. De periode waarin een enkele cel zich ontwikkelt tot peuter is levensbepalend voor een mens. Alle organen worden aangelegd, 80 procent van de hersenontwikkeling vindt plaats, het immuunsysteem wordt ontwikkeld en het stresssysteem en de stofwisseling worden ingesteld. Het is het fundament voor een gezonde toekomst.  Aan een goede start liggen vijf basiselementen ten grondslag: voeding, gezondheid, liefde, veiligheid en stimulatie.

Maatschappelijke kosten

Grofweg 80 procent van de maatschappelijke kosten, zoals uitkeringen en ziekenhuiszorg, worden gemaakt door slechts 20 procent van de mensen, die vrijwel allemaal een valse start hebben gemaakt. “De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de ouders, maar ook bij overheid, zorgprofessionals, verzekeraars, werkgevers en burgers. Wij zouden er als maatschappij voor moeten zorgen dat alle ouders hun kinderen ook daadwerkelijk een goede start kunnen bieden. Ondersteuning en ontwikkelingsstimulering vanaf het allereerste begin vergroten de fysieke en mentale gezondheid, de kansen op school en de arbeidsmarkt, en verminderen de kans op criminaliteit. Hoe vroeger je investeert, hoe groter het rendement. Elke euro die je uitgeeft aan een goed begin betaalt zich dubbel en dwars terug. Door betere schoolprestaties, gezondheid, grotere arbeidsparticipatie, en minder uitkeringen en kosten voor politie en justitie. Ook laten economische evaluaties zien dat verruiming van regelingen rondom ouderschapsverlof zich vertalen in betere schoolprestaties en hogere inkomens voor de generatie van wie de ouders gebruik konden maken van deze regelingen. Niet alleen financieel maar ook menselijk gezien de slimste investering die we kunnen doen”, aldus Tessa.

Wieg

Waar je wieg staat op de wereld maakt uit voor je kansen later in het leven, zelfs in Nederland. Zo is de kans om de geboorte te overleven twee keer zo groot als een kind geboren wordt in het centrum van Amsterdam dan wanneer het wordt geboren in Amsterdam Zuidoost. De plek waar je wieg staat hangt ook samen met de kansen op school, op gezondheid en op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis zijn deze verschillen nog groter geworden.

Door: Nationale Zorggids