Normal_norcouveuse_couveusekindje_vroeggeboorte

De nieren ontwikkelen zich tijdens de zwangerschap, en de aanleg ervan is afgerond voor de uitgerekende datum van de bevalling. Bij te vroeg geboren kinderen is de nierontwikkeling niet voltooid. Het Radboudumc start nu samen met Maastricht UMC+ een studie naar de nieren van deze kinderen. Hiervoor ontvangen de onderzoekers een subsidie van de Nierstichting. Dit meldt het Radboudumc. 

De nieren zijn de filters van het lichaam. Ze scheiden de afvalstoffen van het bloed en deze komen vervolgens in de urine terecht. Ze bestaan beide uit een miljoen kleine filtertjes. Deze filters hebben mensen vanaf de geboorte: er komen geen meer bij. Kinderen die te vroeg geboren worden ontwikkelen minder nierfilters. Dit gebeurt ook bij kinderen die tijdens de zwangerschap een infectie oplopen of kinderen waar rondom de geboorte sprake is van zuurstofgebrek.

Als compensatie moeten deze filters hard werken, waardoor onder meer hoge bloeddruk kan ontstaan. Ook slijten de filters sneller, waardoor er een aanzienlijk groter risico ontstaat op spontaan nierfalen. Als gevolg hiervan kan dialyse of niertransplantatie uiteindelijk noodzakelijk zijn.

Nieraanleg stimuleren

Om deze problemen later in het leven voor te zijn, en zelfs te voorkomen, is het nodig de nieraanleg te stimuleren voor die afgerond is bij het te vroeg geboren kind. Daarom starten het Radboudumc, Maastricht UMC+ en UMC Utrecht een onderzoek naar de behandeling met mesenchymale stamcellen; voorlopercellen uit het beenmerg. Deze cellen kunnen uitgroeien tot andere celtypen en zijn zeer goed in staat om schadelijke ontstekingsreacties op een positieve manier bij te sturen. De onderzoekers verwachten dat behandeling met stamcellen de premature nieren kan helpen om de aanleg van nierfilters zo goed mogelijk te laten doorgaan.

Door: Nationale Zorggids