Normal_copyright_stockfreeimages_baby_eet_appel_aardbei_tomaat

De SPARK-methodiek helpt bij het vroegtijdig signaleren van (risico op) opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen. De gehele methode is onlangs door de erkenningscommissie van het RIVM erkend als ‘Goed onderbouwd’. De variant SPARK18 is erkend als ‘Goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Dit meldt ZonMw. 

De SPARK-methodiek helpt professionals om al vroeg ontwikkelings- en ouderschapsproblemen bij jonge kinderen en hun ouders te signaleren. En ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundigen bij het voeren van gesprekken over de opvoed- en opgroeisituatie van het jonge kind. De methode biedt een gespreksstructuur die de unieke situatie van een gezin in kaart brengt en de basis vormt voor verdere opvolging. Zo vindt gezamenlijke besluitvorming rondom de ontwikkeling van het kind plaats.

SPARK18

De SPARK18 kunnen professionals inzetten bij kinderen van 18 maanden. Op dit belangrijke transitiemoment in het leven van een kind, helpt het instrument om samen met ouders te bepalen welk zorgpad gevolgd kan worden tot het volgende transitiemoment. Deze variant van de SPARK blijkt goed toepasbaar in de dagelijkse jeugdgezondheidszorg-praktijk. En is nu erkend op niveau 3, ‘Goede aanwijzingen voor effectiviteit’. 

Door: Nationale Zorggids