Sensitieve responsiviteit bij kinderopvangmedewerkers is cruciaal

De eerste drie levensjaren, ook wel de eerste duizend dagen genoemd, zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de hersenen. In deze periode wordt het fundament van het kinderbrein gelegd. Het is gebleken dat het vrij lastig is om een gebrekkige ontwikkeling in de eerste drie levensjaren later te corrigeren. Het is belangrijk dat opvoeders zich hiervan bewust zijn, maar ook voor de kinderopvang is er een rol weggelegd tijdens de eerste duizend dagen. Dat meldt Kinderopvangtotaal. 

De staat van het brein is bij de geboorte genetisch bepaald. Hoe het brein zich daarna ontwikkelt, hangt af van de ervaringen die het kind opdoet. De beheersing van het gedrag en de motoriek, maar ook denken en praten, leert een kind door in de eerste drie levensjaren ervaringen op te doen. Kleine kinderen hebben vooral behoefte aan aandacht en verzorging. Als kinderen ouder worden, willen ze de wereld ontdekken.

Sensitieve responsiviteit

Het is van belang dat ouders of verzorgers daar op de juiste manier op reageren. Dat stimuleert de juiste ontwikkeling van het kind. Dit wordt ook wel sensitieve responsiviteit genoemd. Dat betekent kort gezegd dat opvoeders op de juiste manier interpreteren wat een kind nodig heeft en het kind de juiste aandacht schenken.

Kinderopvang

Ook professionals in de kinderopvang moeten weten wat de signalen zijn. Het is belangrijk om datgene waar kinderen hun aandacht aan schenken te stimuleren. Ze bewegen met armen en benen als ze enthousiast zijn en gaan dansen als ze muziek horen. Kinderopvangmedewerkers kunnen hier rekening mee houden. Op deze manier kunnen kinderen de wereld verkennen, leren ze dingen, en zijn ze later in staat om taal en emoties te herkennen.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong