Kinderopvanglocaties verbreken contracten met ouders

Door het enorme personeelstekort in de kinderopvangbranche zijn sommige locaties genoodzaakt om contracten te ontbinden. Dat meldt Kinderopvangtotaal.

Inmiddels hebben drie kinderopvanglocaties een deel van de contracten met ouders ontbonden. Ook kunnen deze ouders hun kinderen niet meer op een voorkeursdag naar de opvang brengen. Soms moeten ze wisselen van locatie.

In 2027 zijn er 32.000 extra kinderopvangmedewerkers nodig. In 2031 zijn er zelfs 50.000 extra medewerkers nodig. Dit komt doordat er de komende jaren naar verwachting meer baby’s geboren worden, maar ook het nieuwe coalitieakkoord leidt tot een toename in de vraag naar medewerkers.

Arbeidsmarktproblematiek

Het kabinet gaat investeren in 95 procent gratis kinderopvang voor werkende ouders. 

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong