'Verschuif momenten waarop vaccinaties aan kinderen worden gegeven'

De Gezondheidsraad adviseert alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te behouden en van een aantal het moment waarop ze wordt gegeven te verschuiven. Op die manier ontstaat optimale bescherming. Daarom vindt de raad het niet wenselijk om mensen de keus te geven vaccinaties weg te laten of te schuiven met prikmomenten; dat vermindert de bescherming juist. Wel zou het goed zijn om vaccinaties die niet in het RVP zitten beter bekend en toegankelijker te maken. Dat schrijft de raad aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, meldt de Gezondheidsraad.

Het Rijksvaccinatieprogramma beoogt te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Daarbij gaat het om bescherming van individuen in kwetsbare groepen, om groepsbescherming en/of om uitbannen van ernstige infectieziekten. Op verzoek van staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad het schema van het RVP geëvalueerd.

Aantal vaccinatiemomenten verschuiven

Alle vaccinaties dragen bij aan de doelen van het programma en de raad adviseert dan ook ze allemaal te behouden. Wel kunnen een aantal vaccinatiemomente nbeter verschoven worden. De voorgestelde aanpassingen hebben geen invloed op het totale aantal prikmomenten in het RVP.

Optimaal vaccinatieprogramma

Met de voorgestelde verschuivingen wordt volgens de raad een optimaal vaccinatieprogramma bereikt. Daarom vindt de raad het niet wenselijk om de mogelijkheid te geven vaccinaties weg te laten uit het Rijksvaccinatieprogramma of keuzemogelijkheden te bieden voor prikmomenten. Dat kan namelijk leiden tot verminderde bescherming van zowel individuen als groepen en tot meer uitbraken van ziektes waartegen gevaccineerd wordt. Wel adviseert de raad om sommige vaccinaties die niet in het RVP zitten, maar die voor individuen gezondheidswinst kunnen opleveren, beter bekend en toegankelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om vaccinatie tegen waterpokken en meningokokken B. De raad adviseert het stelsel zo in te richten dat ook die vaccinaties optimaal gebruikt kunnen worden, zoals de Raad voor Volksgezondheid en Zorg eerder al schetste.

Verder adviseert de raad om het nut te onderzoeken van inhaalvaccinaties voor jongvolwassenen die vaccinaties uit het RVP hebben gemist, zoals nu al met de vaccinatie tegen HPV gebeurt. 

Door: Nationale Zorggids