De overheid schiet tekort bij bescherming van de meest kwetsbare kinderen

De overheid schiet tekort bij bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Kinderen die vanwege een onveilige thuissituatie onder toezicht worden gesteld of uit huis worden geplaatst, krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat meldt de NOS. 

Voor het onderzoek werd er gesproken met ouders, kinderen, pleegouders, advocaten, jeugdbeschermers en rechters. “Iedereen begint er zelf over hoe slecht het ervoor staat”, aldus onderzoeker en hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning in Nieuwsuur. “De overheid heeft de plicht om kinderen te beschermen, maar die bescherming is nu echt onvoldoende.”

Hulp ontbreekt

Er zijn vaak al zorgen over deze groep kwetsbare kinderen, en die zorgen kunnen zeer terecht zijn. Als kinderen uit huis worden geplaatst zorgt de overheid niet goed voor hen en ook niet voor hun ouders. Er hoort hulp te komen, want ouders en kinderen kunnen zich dan op die manier verbeteren en uiteindelijk weer bij elkaar komen. Maar, schrijven de onderzoekers, die hulp ontbreekt vooralsnog.

Aanbevelingen

Er is een gebrek aan opvangplaatsen, een tekort aan jeugdbeschermers en er zijn wachtlijsten voor specialistische zorg. Daardoor ontstaan er veel problemen. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WOD) van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben de onderzoekers gekeken hoe de wet in de praktijk werkt. De onderzoekers doen diverse aanbevelingen om zowel ouders als kinderen beter te beschermen. Bij een uithuisplaatsing moet er een plan worden opgesteld voor omgang met de ouders.

Toeslagenaffaire

De praktijk rondom uithuisplaatsingen ligt vanwege de toeslagenaffaire onder een vergrootglas. Er werden zeker 1675 kinderen van toeslagenouders afgelopen jaar gedwongen uit huis geplaatst. Door de toeslagenaffaire is het gebrek aan rechtsbescherming voor ouders als kinderen aan het licht gebracht.

Advocaat

Nu moeten de ouders nog zelf een advocaat regelen bij een uithuisplaatsing, maar volgens de onderzoekers zouden ze een advocaat moeten krijgen. De onderzoekers willen ook dat de kinderen beter gehoord worden en dat hun mening meetelt in de besluitvorming.

De onderzoekers geven wel aan dat de aanbevelingen pas kunnen werken als de uitvoeringsproblemen in de jeugdbescherming zijn opgelost. Want nu staan de Nederlandse kinderen die te maken krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel vooralsnog in de kou.

Door: Nationale  Zorggids