Verwarring bij kinderopvang door nieuwe alarmniveau corona

Bij kinderopvangorganisaties is verwarring ontstaan over de vraag of nu al extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zorgminister Ernst Kuipers kondigde dinsdag aan de 'thermometer' - die aangeeft hoe het staat met de druk op de zorg en de samenleving door het coronavirus - te verhogen van 1 naar 2. Volgens de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vroegen kinderopvangorganisaties zich deze week af wat dat voor hen betekende.

Alle sectoren hebben afspraken gemaakt over te nemen maatregelen als het aantal coronabesmettingen oploopt. Die zijn uitgewerkt in scenario's. Het ministerie verhoogde het landelijke alarmniveau, maar liet dat voor de kinderopvang ongemoeid. Dat betekent dat in principe nog steeds het eerste scenario geldt: de opvang is gewoon open, met wat algemene adviezen zoals zorgen voor goede ventilatie. Organisaties kunnen wel zelf aanvullende maatregelen uit het volgende scenario nemen als ze dat nodig vinden, zoals zoveel mogelijk buiten spelen. Pas als het derde scenario nodig is, kondigt de overheid dat aan. Dan moeten er ook weer mondkapjes en zelftests worden ingezet.

Ook in het basis en -voortgezet onderwijs geldt momenteel nog het meest milde scenario. Scholen kunnen zelf eveneens aanvullende maatregelen nemen, als er veel leraren of leerlingen uitvallen vanwege een besmetting. Dat kan zover gaan als mondkapjes in de gangen en thuisonderwijs, vertelt een woordvoerder van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad. Op dit moment krijgt de organisatie nog geen signalen dat er alweer les op afstand wordt gegeven.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs werkt het eveneens zo: scholen bepalen op dit moment zelf of maatregelen nodig zijn. Op basisscholen wordt soms al wel op afstand lesgegeven. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de leraar of lerares corona heeft, of als er te veel kinderen in een klas het virus hebben, zo vertelt een woordvoerder van de organisatie voor basisscholen PO-Raad.

De organisaties melden dat hier en daar al wel extra maatregelen worden genomen vanwege het oplopende aantal besmettingen, maar dat het nog niet tot grote problemen lijkt te leiden. Scholen zijn inmiddels ook wel gewend om te schakelen, aldus de woordvoerder van de PO-Raad.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) staat niet achter de sectorplannen. De bond vindt dat die de veiligheid van medewerkers niet voldoende garanderen.

Door: ANP