'Extra verhoging maximum uurprijs heeft ook gevolgen voor peuteropvang'

Ouders van kinderen op de peuteropvang die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen een subsidie ontvangen van de gemeente waarin ze wonen. De verhoging van 0,94 procent extra van de maximum uurprijs voor alle vormen van kinderopvang, kan echter gevolgen hebben voor deze subsidie en de ouderbijdragen. Dit meldt Kinderopvang Totaal. 

Volgens Angelique de Leeuw van De Leeuw Advies heeft de extra verhoging in veel gemeenten invloed op de subsidie en de ouderbijdragen voor peuteropvang en vroege- en voorschoolse educatie (VVE).Ouders die op basis van de VNG-adviestabel of maximum uurtarief een ouderbijdrage leveren, moeten straks meer betalen. Alleen voor ouders die een hoger uurtarief betalen, gaat de ouderbijdrage omlaag.

Subsidiepotje peuteropvang

Een verhoging van 1 procent past mogelijk niet in het subsidiebudget van gemeenten omdat die al zijn vastgesteld. “Gemeenten die de beschikkingen 2023 al hebben verstuurd moeten deze mogelijk herzien. Het kan ook formeel nodig zijn om het college opnieuw een besluit te alten nemen over de gehanteerde tarieven of het gehanteerde budget”, aldus De Leeuw. Zij vraagt zich dan ook af of het wel goed is om voor de gesubsidieerde peutervang deze verhoging al in te voeren. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om die verhoging niet in te voeren en uit te stellen naar 2024.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky