Normal_babys-playing-together-2021-08-28-03-09-58-utc__1_

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74 procent extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang worden in totaal geïndexeerd met 7,32 procent (deze worden 9,12 euro en 7,85 euro) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 5,06 procent (wordt 6,85 euro). Dit meldt Rijksoverheid.

 

Deze verhoging met in totaal 1,74 procent is in twee stappen tot stand gekomen. Op 13 december is in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder wordt verhoogd wegens de hoge inflatie in 2022 (een extra 0,94 procent voor alle vormen van kinderopvang). En tijdens het debat over de Najaarsnota hebben GroenLinks en de Partij van de Arbeid een motie ingediend om de maximum uurprijzen voor de kinderopvang gelijk te trekken met de cijfers uit de meest recente Macro Economische Verkenning van het CPB. Deze motie is donderdag 15 december aangenomen.

Met terugwerkende kracht

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt samen met Toeslagen per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden. Ouders ontvangen bij de eerstvolgende betaling nadat deze wijziging is doorgevoerd een nabetaling over de eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt die maand eenmalig hoger.

Door: Nationale Zorggids