Pedagogisch medewerkers kunnen kinderen onvoldoende aandacht geven

Een meerderheid van de medewerkers in de kinderopvang ervaart een hoge werkdruk of meldt zich ziek. Ook vinden steeds meer pedagogisch medewerkers dat ze kinderen onvoldoende aandacht kunnen geven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

In het tweede kwartaal van 2022 ervaarde 61 procent van de medewerkers in de kinderopvang een hoge werkdruk. Dat is het hoogste percentage sinds het CBS dit in 2019 begon te meten. Ook het ziekteverzuim is toegenomen. Het is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde verzuim in Nederland: 7,3 procent tegenover 5 procent. In de sector zorg en welzijn is dit 7,1 procent.

Aandacht aan kinderen geven

Iets meer dan 27 procent van de werknemers is tevreden over de aandacht die ze kunnen geven aan de kinderen. Dat was de laagste uitkomst voor deze enquêtevraag naar aandacht voor kinderen, patiënten of cliënten van alle branches in zorg en welzijn. Gemiddeld vindt 38 procent van de werknemers uit deze sector dat zij genoeg aandacht kunnen besteden aan hun cliënten.

De tevredenheid met het werk in de kinderopvang nam eveneens af. Waar in 2019 nog 78 procent tevreden of zeer tevreden was met het werk, is dat in 2022 nog 68 procent.

Zorgelijk

Els Geeris van het NJi vindt het opvallend dat maar 27 procent van de medewerkers tevreden is met de aandacht die zij aan kinderen kunnen geven. "Het is zorgelijk dat het merendeel daar klaarblijkelijk niet of minder tevreden over is. Juist die persoonlijke aandacht is belangrijk voor kinderen. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, maar dan moet wel de pedagogische kwaliteit op orde zijn. Een veilige, stabiele omgeving met professionals die de kinderen kennen en tijd en aandacht voor ze hebben, is daarbij belangrijk. Ook voor de ouders is dat van belang, want de kinderopvang is voor veel gezinnen onmisbaar."

Door: Nationale Zorggids