Normal_pexels-lisa-fotios-2721581__1_

Geboortezorg is minder toegankelijk voor zwangere Bulgaarse vrouwen die in minder bedeelde wijken wonen. Professionals geven toe dat de zorg die geboden wordt aan Nederlandse gezinnen of andere migranten niet hetzelfde is als wat ze Bulgaarse gezinnen bieden. Graag zouden zij deze achtergestelde Bulgaarse gezinnen willen helpen, maar missen de middelen, netwerken en partners om dit zorgvuldig te kunnen doen. Dit meldt Pharos.

 

Pharos heeft onderzocht hoe Bulgaarse gezinnen, geboortezorgprofessionals en jeugdverpleegkundigen de Nederlandse geboortezorg ervaren. In de infosheet ‘Een valse start voor Bulgaarse baby’s’ staat beschreven hoe zij hiervan gebruikmaken en wat hun mening over de geboortezorg is.

Grote verschillen tussen Bulgarije en Nederland

Terwijl taal, laaggeletterdheid en gebrek aan kennis van het eigen lichaam het gebruik van geboortezorg vermoeilijken, zijn Bulgaarse vrouwen ook een ander soort geboortezorg gewend. Een voorbeeld hiervan is dat eerstelijns geboortezorg niet aangeboden wordt in Bulgarije, waarbij alle bevallingen door een gynaecoloog in een ziekenhuis behandeld worden. Het bevallen in je eigen huis is zelfs illegaal.

Daarnaast wordt er ook geen gebruik gemaakt van kraamzorg. Een Bulgaarse vrouw gaf aan dat ze het als vreemd ervaarde. “Ik en mijn partner zagen dat niet zo zitten, want in onze cultuur bestaat dat niet. Het is raar om in die periode een vreemde in je huis toe te laten, terwijl je kwetsbaar bent en je juist gewoon ruimte nodig hebt.‘’

Te weinig leefstijladviezen

De onderzoekers concluderen dat er verschillende oorzaken zijn waardoor Bulgaarse vrouwen de Nederlandse geboortezorg achterwegen laten. Het kan zijn dat ze onverzekerd zijn, of omdat ze te veel en te lang werken. Dit heeft als gevolg dat hun kennis gelimiteerd is over belangrijke zaken zoals voeding, stoppen met roken en over hoe een bevalling verloopt.

Volgens verloskundigen, gynaecologen en jeugdverpleegkundigen is het onmogelijk om zorg op maat te kunnen bieden, waardoor ze deze doelgroep niet voldoende kunnen ondersteunen. Een verloskundige verteld dat, “als ik een onverzekerde Bulgaarse zwangere doorverwijs naar het ziekenhuis voor een medische echo of consult, gaan ze negen van de tien keer niet. Om zonder ziektekostenverzekering het ziekenhuis in te komen, moet je een dagpas van 157 euro kopen, vaak is dat te duur.”

Toegankelijkheid

Onderzoek heeft aangetoond dat ongunstige geboorte-uitkomsten, zoals een lager geboortegewicht of een kortere zwangerschapsduur, correspondeert met de mate van toegankelijkheid van de geboortezorg.

Samen met deze drempel en de minder kwalitatieve zorg die geboden kan worden, bouwen Bulgaarse baby’s al een achterstand op in deze samenleving.

Door: Nationale Zorggids