Nationale Zorggids

Landelijk Platform GGz

Landelijk Platform GGz
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

Postbus 13223
3507 LE Utrecht
Telefoon:
030-2363765
Website:
http://www.platformggz.nl
E-mail:
info@platformggz.nl

et Landelijk Platform GGz is dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. We streven ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren. Het LPGGz is gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-orgZorgstelsel, wet en recht - een betaalbaar, toegankelijk en transparant ziektenkostenstelsel - heldere afspraken met zorgverzekeraars t.a.v. wensen van cliënten en familie - patiëntveiligheid waarborgen - duurzame alternatieven voor drang en dwang - gelijktijdig behandelen van verslaving en ggz-problematiek

Cliënten- en familieondersteuning - structurele financiering voor zelfhulp en lotgenotencontact - structurele financiering van cliënten- en familieorganisaties - structurele financiering voor ggz-steunpunten - ruimere financiering voor mantelzorg, vrijwillige thuiszorg en respijtzorg - gelijkwaardig en kwalitatief gemeentelijk WMO-beleid

Inkomen, werk, wonen en opleiding - inkomenszekerheid en -gelijkheid voor (ex)ggz-cliënten - passende woon- en leefomstandigheden - goede begeleiding binnen het onderwijs - meer aandacht voor opleiding en werk tijdens ggz-behandeling van jongeren - goede begeleiding en zorg voor kinderen met ggz-problematiek en hun ouders - betere en duurzame kansen op de arbeidsmarkt voor (ex)ggz-cliënten - inzet ervaringsdeskundigheid als toeleiding tot werk- en dagbesteding anisaties.

NZG Locatie