Nationale Zorggids

Lokalis

Lokalis
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Postbus 13121
3507 LD Utrecht
Telefoon:
030-7400 500
Website:
http://www.lokalis.nl
E-mail:
info@lokalis.nl
Twitter:
http://www.twitter.com/lokalisnl
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/company/lokalis/

De hoofddoelstelling van de organisatie is om via de inzet van buurtteams een stabiele gezinssituatie te realiseren of daarin een duurzame verbetering te organiseren voor die gezinnen die dat nodig hebben. Daarbinnen heeft stichting Lokalis specifiek aandacht voor de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren en het waarborgen van hun veiligheid.

Promotie video

Nieuws

Voor Laura was het buurtteam op school een uitkomst: ‘Ik kan mezelf weer zijn’

Buurtteams in Utrecht zijn inmiddels wel bekend, maar er zijn ook teams die bij mbo-scholen in Utrecht ‘op locatie’ werken. Zo ook bij het ROC Midden-Nederland aan de Vondellaan. Daar helpt onder andere Merel Peels van het Buurtteam MBO van Lokalis studenten met alle problemen die bij jongeren kunnen spelen. Ook Laura schuift aan – zij zag het e...

Bewoners Ondiep tevreden over citydealaanpak

Bewoners van de Utrechtse wijk Ondiep hebben grote waardering voor de ondersteuning van het buurtteam die zij kregen als onderdeel van de citydeal Inclusieve Stad. Dat blijkt uit het onderzoek van het Verwey Jonkerinstituut naar de citydealaanpak in Utrecht. Dankzij de mogelijkheden van de citydeal is een fors aantal probleemsituaties voorkomen ...

'De meeste oplossingen kwamen uit mezelf' - Paulijne over Buurtteam Utrecht

Paulijne is een perfectionistische tiener. Op de middelbare school heeft ze hier veel last van. Daarnaast heeft ze moeite om leeftijdsgenoten te vertrouwen. ’s Avonds ligt ze vaak gespannen in bed. Door begeleiding van Sharon van het buurtteam in Utrecht, is ze weer een blije tiener.

Basishulp én specialistische zorg eerder, dichtbij en op maat

In Utrecht is de basiszorg binnen de jeugdhulp sinds de transitie dichtbij jongeren en kinderen in buurten georganiseerd. Hierbij bieden we hulp op maat en werken we optimaal samen voor en met gezinnen. De buurtteams spelen hierbij een belangrijke rol. “De buurtteams zijn goed toegankelijk in alle buurten en scholen. Ze bieden hulp op maat voor ...

'Het Buurtteam hielp me denken in mogelijkheden'

Arie is getrouwd en woont met zijn vrouw Katja en hun twee kinderen in een mooi koophuis in een populaire wijk van Utrecht. In 2016 loopt zijn huwelijk stuk. Bij het buurtteam vindt hij een luisterend oor en een klankbord.

Gezamenlijk visiedocument Buurtteams en Sociaal makelaars

Om Utrechters passende ondersteuning te bieden, kunnen buurtteams en sociaal makelaars niet zonder elkaar. Daarom hebben de buurtteamorganisaties en sociaal makelorganisaties een visiedocument ondertekend dat richting geeft aan gezamenlijke plannen in de wijk.

Pittige Jaren geeft ouders vertrouwen in de toekomst

Sinds twee jaar draaien vijf Utrechtse buurtteams de training Pittige Jaren, een methode voor gedragsproblemen bij jonge kinderen en kan worden ingezet in de basiszorg. Alja van der Herberg, programma coördinator binnen stichting Lokalis in Utrecht, vertelt over haar ervaringen met de Pittige Jaren training. ‘Ouders leren met én van elkaar hoe z...

‘Het is tijd om te versnellen in de richting van preventie’

Voor Marenne van Kempen - bestuurder van Lokalis, de stichting achter de Utrechtse Buurtteams Jeugd & Gezin - is de transformatie van het jeugdstelsel pas echt geslaagd als problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en aangepakt worden en, liever nog, worden voorkomen.

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht, taalachterstand of niet meer naar school gaan”, vertelt Jeanine ten Haaf, programmamanager bij Lokalis. De vragen en ...

Maak armoede bespreekbaar in de klas

In een klas van dertig leerlingen, leven er drie in armoede. Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van een kind/jongere. Het blijft vaak verborgen, terwijl praten over geld helpt! In Utrecht is een 'schoolkrant' uitgebracht met tips, goede voorbeelden en herkenbare verhalen.

Utrecht is Inspiratieregio onderwijs-jeugd-zorg

De landelijke Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ te beantwoorden. In de stad Utrecht zijn er in de afgelopen vijf jaar mooie resultaten bereikt met de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Er is een goed werkende infrastructuur voor ondersteuning op school, thuis...

NZG Locatie