NZG Hepatitis A

Hepatitis A is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door een virus. Bij hepatitis A gaat het om een ander virus dan bij hepatitis B en C. Het zijn alle drie leverontstekingen die veroorzaakt worden door infectie met een virus. Ze worden daarom ook wel virale hepatitis genoemd.

Hepatitis A is de minst ernstige vorm van deze virale leverontstekingen. Hepatitis A komt vooral voor bij kinderen, maar ook volwassenen kunnen hepatitis A krijgen. In het algemeen worden kinderen er niet erg ziek van. Volwassenen kunnen zich wel een tijd lang ziek voelen. Dit varieert van enkele weken tot enkele maanden. Bij besmetting van hepatitis A gaat het virus na verloop van tijd vanzelf uit het lichaam.

Hepatitis A wordt nooit chronisch. Dit wil zeggen dat het geen blijvende ziekte is. Als men eenmaal hepatitis A heeft gehad, zal hij de rest van zijn leven er immuun voor zijn. Dit betekend dat de ziekte nooit meer terugkomt. Doordat de antistoffen in het bloed het virus meteen opruimen voor de tweede keer, wordt men niet meer ziek.

Inhoud
Oorzaken
Verschijnselen
Diagnose
Behandeling

Veel volwassenen met hepatitis A krijgen last van geelzucht. Geelzucht is het geel zien van de huid en/of ogen. Hepatitis A werd vroeger in de volksmond vaak geelzucht genoemd. Deze benaming is onjuist, omdat geelzucht een verschijnsel is dat ook bij andere (lever)aandoeningen kan voorkomen.

Oorzaken
Hepatitis A wordt voornamelijk overgedragen door het eten en drinken van voedsel dat verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat. Besmetting vindt sneller plaats als de hygiënische omstandigheden slecht zijn. Voedsel en drinkwater kunnen dan besmet raken met ontlasting.

Bij jonge kinderen kan een besmetting vaak ongemerkt plaatsvinden. Volwassenen raken meestal besmet via kinderen of tijdens een vakantie in het buitenland waar de hygiënische omstandigheden slecht zijn.

Hepatitis A kan ook via seksueel contact overgedragen worden. De kans op besmetting is vooral aanwezig bij oraal-anaal contact. Dit betekent seks waarbij contact is tussen de mond en de anus.

In enkele gevallen vindt besmetting plaats via bloed-bloedcontact.

Hepatitis A is vooral in de beginfase besmettelijk. Dit is ongeveer de eerste twee weken. Soms zijn er vrijwel geen klachten en gaat de ziekte ongemerkt voorbij.

Verschijnselen
In het begin hoeven er geen klachten op te komen spelen zodra de besmetting heeft plaatsgevonden. Kinderen merken vaak niets van een infectie.

Na verloop van tijd kunnen klachten ontstaan. De klachten die kunnen ontstaan zijn:

  • Vermoeidheid
  • Lichte koorts
  • Misselijkheid
  • Pijn in de bovenbuik
  • Geelzucht (vooral bij volwassenen)

Diagnose
Hepatitis A kan vastgesteld worden door middel van bloedonderzoek. De huisarts kan bloedonderzoek doen. Bij dit bloedonderzoek wordt het bloed in eerste instantie onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen het hepatitisvirus. Door middel van bloedonderzoek kunnen ook de leverfuncties onderzocht worden. Deze leverfuncties geven een beeld van het functioneren van de lever. Bij een leverontsteking kunnen verschillende leverwaardes wat verhoogd zijn. Voor deze onderzoeken moeten één of meerdere buisjes bloed worden afgenomen.

Behandeling
Er zijn geen medicijnen voor de behandeling van hepatitis A. De ziekte gaat na verloop van tijd vanzelf over.

Terug

Bron: MLDS

NZG Medisch Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Medisch